Komitet Organizacyjny

Mgr Katarzyna Cieszyńska – przewodnicząca
 
Mgr inż. Małgorzata Moczkowska
Mgr inż. Paulina Pogorzelska-Przybyłek
Mgr inż. Joanna Łopacka
Mgr inż. Anna Sakowska
Mgr inż. Urszula Rafalska
Mgr inż. Grzegorz Pogorzelski
Mgr inż. Aleksandra Lipińska
Mgr inż. Anna Onopiuk
Mgr inż. Adrian Stelmasiak
Mgr inż. Małgorzata Brzezińska
Mgr inż. Wioleta Skiendziul
Mgr inż.  Marlena Michalska
Inż. Karol Talacha
 
Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy