Wołowina z przyszłością

12 i 13 września 2011 r. w SGGW w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej” realizowana w ramach projektu naukowego „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.

Uczestnicy dwudniowej konferencji spotkają się w unikalnej formule stanowiącej forum dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń. To wyjątkowe wydarzenie ma przede wszystkim wytyczyć krótką i prostą drogę transferu wyników badań i osiągnięć naukowych do praktyki rynkowej.

Chcemy drogą badań naukowych i porównawczych zidentyfikować bariery dla produkcji i konsumpcji wołowiny. W projekcie zrywamy z praktykami w polskiej nauce realizacji badań dla samej nauki, tworzymy nową kulturę projektową na wzór takich projektów w Europie i na świecie. Badania są maksymalnie transparentne, ich wyniki podawane na bieżąco „on line”, by szybko i skutecznie trafiały do praktyki. Chcemy i potrafimy udowodnić, że produkcja wołowiny może być dla całego łańcucha opłacalnym biznesem, co potwierdzają doświadczenia zagranicznych partnerów, a także przekonać producentów, właścicieli zakładów mięsnych i handlowców, że celem projektu jest zaproponowanie im gotowych, starannie opracowanych i udokumentowanych rozwiązań – podkreśla Dr hab. prof. Agnieszka Wierzbicka, SGGW kierująca projektem „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.

Podczas konferencji będziemy przekonywać przedstawicieli świata biznesu, że skorzystanie z przekazanej wiedzy, propozycji i rozwiązań pozwoli osiągnąć sukces w produkcji i sprzedaży wołowiny.

Mamy ambicję i wiarę, że konferencja będzie pierwszym ogniwem, które przełamie bariery niewiedzy, niechęci i niezrozumienia, które dotąd paraliżowały efektywną działalność łańcucha produkcji i dostaw wołowiny, a także uniemożliwiały skuteczną realizację programów rozwoju produkcji i konsumpcji tego mięsa – informuje Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną po raz pierwszy rezultaty i wyniki badań prowadzonych od półtora roku, na każdym etapie łańcucha - od produkcji, przez dystrybucję po komunikację z konsumentem. Badania obejmują analizę barier rozwoju rynku wołowiny, odpowiadają na pytania o poziom wiedzy i nastawienie do podejmowanych w Polsce prób produkcji i sprzedaży wołowiny gwarantowanej jakości QMP. Ciekawe są wyniki badań barier popytu i preferencji konsumenckich: Czego konsument oczekuje, jakie ma uwagi, jak postrzega wołowinę? Dzięki badaniom wiadomo, jak będzie wyglądała komunikacja z konsumentem poprzez etykietę wołowiny o gwarantowanej jakości. Firmy, które zdecydują się produkować wołowinę w systemie QMP, otrzymają narzędzia skutecznej komunikacji z konsumentem. Wyjątkowo, bo na szeroką skalę, precyzyjnie, zgodnie ze sprawdzonymi na świecie wzorami, badania konsumenckie prowadzone w ramach projektu to nieoceniona kopalnia wiedzy dla sektora produkcyjnego i handlowego. Dzięki pierwszym i , na razie, cząstkowym wynikom, które przedstawimy podczas konferencji, stanie się ona wyjątkowym wydarzeniem i - mamy nadzieję - zaczynem stałej konkretnej współpracy nauki z biznesem, w tym z branżą żywnościową. Bez niej nie ma mowy o efektywnym prowadzeniu przyszłościowego biznesu w produkcji i dystrybucji żywności – podkreśla prof. Dr hab. Krystyna Gutkowska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej w SGGW.

Współorganizatorami konferencji są SGGW w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM). Udział w Komitecie Honorowym konferencji potwierdzili: Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki; prof. dr hab. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wiodącą rolę w organizacji konferencji mają naukowcy z SGGW, UWM oraz z PZPBM. Do współrealizacji spotkania zaproszono uczestników projektu unijnego ProSafeBeef, naukowców i ekspertów produkcji wołowiny z Australii, Wielkiej Brytanii i Francji. Przewidziany jest udział ośmiu kluczowych, zagranicznych prelegentów oraz 20 uczestników projektu prezentujących wyniki badań i rezultaty projektu.

Konferencja to niezwykła w naszym życiu gospodarczym propozycja zerwania z tradycją jałowego debatowania. Ma określony cel i adresatów. Chodzi o dyskusję i przekazanie konkretnych informacji: jak w produkcji żywności rozumieć strategie przyszłości oparte na konsumenckich orientacjach? Strategie, które dadzą podstawę opłacalnemu biznesowi: opartemu na precyzyjnie zaplanowanej produkcji i dystrybucji, która bezbłędnie trafi w oczekiwania konsumenta, dając mu pełną satysfakcję.

Pobierz artykuł w wersji PDF >

< Powrót

Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy